Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Religion medeltiden

Skapad 2020-12-15 13:37 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Kristendom och samisk tro under medeltiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
På väg mot Godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Fornskandinavisk & samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Kristendom och dess betydelse
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: