Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande planering för grupp

Skapad 2020-12-15 15:33 i Bamsebo Föräldrakooperativ Förskolor
Didaktik är läran om undervisning, alltså alla de faktorer som påverkar undervisningens innehåll och genomförande. Man måste ställa sig de fyra frågorna VAD? – VARFÖR? – HUR? – VEM? för att kunna planera, genomföra, följa upp och analysera utbildningen
Förskola

Övergripande planering för grupp xxxxxxxx läsåret 2020/2021

Didaktik är läran om undervisning, alltså alla de faktorer som påverkar undervisningens innehåll och genomförande. Man måste ställa sig de fyra frågorna VAD? – VARFÖR? – HUR? – VEM? för att kunna planera, genomföra, följa upp och analysera utbildningen

ANSVARIG

Årets fokuserad läroplansmål

 • Lpfö 18   förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18   sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18   förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18   förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
VAD?
Mål Vad ska barnen utveckla?
Beskriv vad barnen ska uppleva, utforska, fundera kring etc
VARFÖR?
Vilka andra läroplansmål (förutom de prioriterade) ska just denna grupp barn ges möjlighet att utvecklas kring?
 • Lpfö 18
VEM?
Vilka barn? Speciella behov?

Innehåll och arbetssätt

Genomförande
VAD?
Vad ska ni göra?
Beskriv vad ni ska arbeta med?
HUR?
Material, plats, litteratur
Vilket material ska ni använda? Vilken miljö? Litteratur?
HUR?
Arbetssätt, förhållningssätt?
Hur ska du arbeta? Hur tänker du om ditt arbete som pedagog? Förebild?
BARNS INFLYTANDE
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vad har barnen möjlighet att påverka?
PEDAGOGISK DOKUMENTATION
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vad, hur, när och vem dokumenterar? Vem delges?
Reflektion under arbetet
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: