Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en beskrivning på engelska.

Skapad 2020-12-16 10:10 i Ekängens skolor Linköping
Matris inom området skriva en beskrivning.
Grundskola 6 Engelska

Denna matris används för att bedöma en kortare skrivuppgift inom genren beskrivande text. Texten skrev dels i skolan men avslutades hemma och lämnades in som läxa vecka 5.

Har ej nått godkänd kunskapsnivå
Hållplats1
Hållplats 2
Hållplats 3
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att skriva engelska.
Jag skriver enkla ord och fraser som inte bildar meningar.
Jag skriver ord, fraser och enkla meningar.
Jag skriver en enkel beskrivning.
Jag skriver en beskrivning som är tydlig och anpassad till mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Bedömning av elevens förmåga att uttrycka sig förståeligt på engelska
Det är svårt att förstå det jag skrivit.
Jag skriver enkelt, och begripligt.
Jag skriver enkelt och relativt tydligt.
Jag uttrycker mig enkelt och tydligt samt anpassat till mottagare ( dvs klasskompisarna skall förstå min beskrivning)
Strategi att lösa problem
Jag klarar inte av uppgiften med hjälp
Jag behöver mycket hjälp och stöttning för att skriva min beskrivning. Min enda strategi att lösa problem är att be en lärare om hjälp.
Jag använder mig av några strategier för att lösa de problem som uppstår. tex lexikon, fråga kamrat/lärare
Jag använder mig av olika strategier för att lösa de problem som uppstår tex lexikon, fråga kamrat/lärare, läser igenom modelltexten och får tips och ideer mfl.
Språk och stavning
Jag får inte ihop en beskrivning överhuvudtaget.
Jag börjar meningarna likadant, blandar ihop verbformer. Stavfel förekommer, men större delen förstör inte förståelsen.
Jag börjar meningarna på olika sätt, blandar ihop verbformer. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.,
Jag börjar meningarna på olika sätt samt använder rätt verbform (presens). få stavfel som inte stör förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: