Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk -hösten 2020 ÅK 4

Skapad 2020-12-16 14:03 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Rubrik 1

  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Läsning
Läsa med flyt
Du behöver arbeta mer med avkodning och läsning. Du behöver öka flytet i din läsning.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
Med stöttning av lärare kan du svara på enkla frågor av texter som vi läst gemensamt.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Förstå och diskutera
Med stöttning av lärare kan du diskutera olika texters budskap.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du varit med om.
Skriva olika typer av texter
Du behöver stöd av läraren när du skriver texter. Du skriver korta texter.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Stavningsregler
Du behöver hjälp och stöttning hur man formulerar meningar med rätt skiljetecken. Du behöver arbeta mer med stavning.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Informationssökning
Med hjälp av läraren kan du välja information från en källa.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Använda information
Med hjälp av läraren kan du skriva en faktatext om ett landskap.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Använda bilder
Du behöver hjälp med att välja bilder till din text.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Omdömen
Med hjälp av läraren kan du rätta din text.
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Ordförråd
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Ställa frågor
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Förstå
Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: