Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mätning: Prefix, enheter, omkrets, area och volym

Skapad 2020-12-17 10:23 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Matematik

Metod & problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utifrån tidsenheter...
… kan du använda dig av digital och analog tid. Du kan växla mellan dagar, veckor, månader och år.
… kan du genomföra beräkningar med addition och subtraktion. Du kan växla mellan tidsenheterna.
… kan du växla från timmar i decimalform till minuter och sekunder.
… kan du växla från timmar i decimalform till minuter och sekunder, och från sekunder och minuter, till timmar i decimalform.
Utifrån längdenheter...
… kan du mäta olika längder.
… kan du växla mellan mm, cm, dm, m, km och mil.
… kan du växla mellan enheterna m2, dm2,cm2.
… kan du växla mellan enheterna ml, cl, dl och liter och m3, dm3,cm3.
Utifrån massa och volymenhter...
… kan du uppskatta massan av olika föremål.
… kan du växla mellan mg, g, kg och ton. … kan du växla mellan ml, cl, dl och liter.
… kan du beräkna massor och antal med hjälp av innehållsdivision.
… kan du växla mellan enheterna ml, cl, dl och liter och m3, dm3, cm3.
Utifrån area & omkrets...
… kan du rita ut diametern och radien i en cirkel.
… kan du beräkna arean och omkretsen av cirklar, trianglar och rektanglar. … kan du beräkna arean och omkretsen av sammansatta figurer.
Utifrån volym och begränsningsarea...
... kan du beräkna volymen av ett rätblock utifrån längdenheter. ... kan du ta reda på begränsningsarean av ett rätblock.
… kan du beräkna volymen av sfär, cylinder, pyramid, kon och godtyckliga tredimensionella figurer när du känner till bottenarean.
Utifrån problemlösningsförmåga...
… kan du lösa problem utifrån ovanstående kunskaper som kräver en delberäkning.
… kan du lösa problem utifrån ovanstående kunskaper som kräver två delberäkningar.
… kan du lösa problem utifrån ovanstående kunskaper som kräver fler än två delberäkningar.
… kan du lösa problem utifrån ovanstående kunskaper som kräver fler än två delberäkningar.

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
...utifrån tid förstår du begreppen: tidsenheter år, kvartal, månader, veckor, dagar, timmar, minuter och sekunder. ...utifrån längd förstår du begreppen: milli, centi, deci, meter, kilo och mil. ...utifrån massa förstår du begreppen: massa, milli, hekto, kilo och ton. ...utifrån volym förstår du begreppen: volymenhet, milli, centi, deci och liter. ...utifrån area förstår du begreppen: omkrets, diameter, radie och area.
...utifrån tid förstår du begreppen: millennium, sekel och decennium. ...utifrån area och omkrets förstår du vad 𝜋 betyder. ...utifrån volym av föremål förstår du begreppen: volym, i kvadrat och kubik.
...utifrån enheter förstår du begreppen: mega, giga, tera, mikro och nano.

Kommunikation & resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du redovisar de flesta av dina beräkningar och ger någon förklaring på hur du tänkt med hjälp av några begrepp som ingår i arbetsområdet.
Du redovisar alla dina beräkningar och förklarar hur du tänkt med hjälp av några begrepp som ingår i arbetsområdet.
Du redovisar alla dina beräkningar, förklarar hur du tänkt med hjälp av begrepp som ingår i arbetsområdet, samt visar på samband mellan något begrepp.
Du redovisar alla dina beräkningar, förklarar hur du tänkt med hjälp av begrepp som ingår i arbetsområdet, samt visar på samband mellan begreppen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: