Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 3 (reviderad 20201217)

Skapad 2020-12-17 14:14 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska

Mall för matris 1-3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Du läser texter med flyt och förståelse. Du utnyttjar ljudningsstrategin vid okända och komplicerade ord. Du korrigerar dig själv vid behov.
Du läser längre och olika texttyper med flyt och förståelse
Aspekt 2
Du kan på ett enkelt sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
Du kan på ett mer utvecklat sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
Aspekt 3
Du kan på ett enkelt sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
Du kan på ett mer utvecklat sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
Ny aspekt
Du kan dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du kan dra slutsatser, göra förutsägelser innan och efter läsningen samt fundera kring textens budskap.
Ny aspekt
Du läser längre texter på egen hand och visar delvis förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Du läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: