Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Rydsskolan - Skolverkets bedömningsstöd i skrivning

Skapad 2020-12-18 10:32 i Nya Rydsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Skolverkets bedömningsstöd i skrivning

Skrivning

Skriva A
Skriva B
Skriva C
Handstil
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Skrivandets syfte
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning [röd tråd och i huvudsak fungerande handling].
Begripligt innehåll
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår [blir begripligt].
Faktatext
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Gemener och versaler
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Mellanrum
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Stavning
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Punkt och stor bokstav
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: