Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiuppgift

Skapad 2020-12-21 11:19 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Uppgiftsmatris över energiuppgift
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Teknik Kemi Biologi Geografi Fysik

1. Upptäckter och deras betydelse, drivkrafter för teknikutveckling, energiomvandling
Du besvarar fråga 1 och beskriver på ett enkelt sätt vilken energiomvandling som sker Du besvarar fråga 2 och beskriver på ett enkelt sätt hur den tekniska utvinningen av energin ser ut du besvarar fråga 3 och gör en enkel koppling mellan ett samhällsproblem (eller annan drivkraft) till varför din energikälla utvecklades
Du besvarar fråga 1 och beskriver på ett utvecklat sätt vilken energiomvandling som sker Du besvarar fråga 2 och beskriver på ett utvecklat sätt hur den tekniska utvinningen av energin ser ut du besvarar fråga 3 och gör en utvecklad koppling mellan ett samhällsproblem (eller annan drivkraft) till varför din energikälla utvecklades
Du besvarar fråga 1 och beskriver på ett välutvecklat sätt vilken energiomvandling som sker Du besvarar fråga 2 och beskriver på ett välutvecklat sätt hur den tekniska utvinningen av energin ser ut du besvarar fråga 3 och gör en välutvecklat koppling mellan ett samhällsproblem (eller annan drivkraft) till varför din energikälla utvecklades
2. Hållbarhetsfrågor och påverkan på människa, samhälle och natur
Du besvarar fråga 4 och resonerar om vilken påverkan energikällan har på hållbar utveckling genom att ge minst ett exempel på hur människor, samhälle och natur påverkas.
Du besvarar fråga 4 och resonerar utvecklat om vilken påverkan energikällan har på hållbar utveckling genom att ge minst två exempel på hur människor, samhälle och natur påverkas.
Du besvarar fråga 4 och resonerar välutvecklat om vilken påverkan energikällan har på hållbar utveckling genom att ge minst tre exempel på hur människor, samhälle och natur påverkas.
3. Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du besvarar fråga 5 genom att välja en ståndpunkt och ge ett argument för varför energikällan är hållbar eller inte.
Du besvarar fråga 5 genom att välja en ståndpunkt och ger flera ett argument för varför energikällan är hållbar eller inte och bemöter något motargument
Du besvarar fråga 5 genom att välja en ståndpunkt och ger flera argument för varför energikällan är hållbar eller inte. och bemöter flera motargument
4. Söka information och värdera och granska källor
Du hittar och använder minst två olika tillförlitliga källor Du ger något argument för varför källan är trovärdig Du refererar till dina källor med fotnot i slutet av ditt stycke. Du listar dina referenser i en referenslista.
Du hittar och använder minst tre olika tillförlitliga källor och minst två av dina källor understödjer varandra Du ger flera argument till varför källorna är trovärdiga Du refererar till dina källor med fotnot i slutet av ditt stycke. Du listar dina referenser i en referenslista.
Du hittar och använder minst fyra olika tillförlitliga källor och minst två av dina källor understödjer varandra Du ger flera argument till varför källorna är trovärdiga Du refererar till dina källor med fotnot i slutet av ditt stycke. Du listar dina referenser i en referenslista.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: