Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-5

Skapad 2020-12-21 14:01 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 5

Tala och lyssna

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna
Lyssna och visa att jag förstår genom att t.ex. reflektera, återberätta och kring det jag lyssnar på.
Börjar förstå och visar på viss hörförståelse. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar hörförståelsen. Visar på hörförståelse. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar hörförståelsen. Visar aktivt på förståelse. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Strategi för lyssnande
Exempel: Använda förkunskaper och förutspå och gissa Ta hjälp av det du förstår och bry dig inte om det du inte förstår. Söklyssna (försöka uppfatta eller söka efter viktig information) Ta hjälp av sammanhanget Dra slutsatser
Känner till olika strategier för att förbättra lyssningen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Kan välja och använda någon strategi för lyssningen. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Kan välja och använda olika strategier för lyssningen.
Tala Formulera och uttrycka mig så att andra förstår
Börjar vilja formulera och uttrycka sig. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Samtala
Delta i samtal eller skriva dialoger med andra
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Strategi för interaktion
Lösa problem Använda språkliga strategier, tillvägagångssätt, för att förstå och göra sig förstådda t.ex. gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, ställer frågor, följdfrågor…
Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.

Läsa

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar läsförståelsen. Visar på förståelse. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar läsförståelsen. Visar aktivt på förståelse. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Strategi för läsning Exempel: Titta på texten (rubriken, bilder, layouten) Försöka uppfatta eller sök efter viktig information (sökläs) Ta hjälp av det du förstår och bry dig inte om det du inte förstår. Titta på ordet (ta hjälp av den del av ordet du förstår) Ta hjälp av sammanhanget. Leta ledtrådar i texten. Dra slutsatser. Sammanfatta. Använd hjälpmedel.
Känner till olika strategier för att förbättra läsningen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Kan välja och använda någon strategi för läsning. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Kan välja och använda olika strategier för läsning.

Skriva

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva Formulera och uttrycka mig så att andra förstår.
Börjar vilja formulera och uttrycka sig. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bearbeta och förbättra
Börjar vilja förbättra det man skrivit utifrån respons. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att variera och förtydliga sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt variera och förtydliga sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: