Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2021: Lärandematris - Tyska år 6

Skapad 2020-12-21 15:34 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Här får du en överblick hur du ligger till i ditt språkval, tyska.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Här får du en överblick hur du ligger till i ditt språkval, tyska.

Extra insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du behöver utveckla din läsförståelse och din förmåga att välja olika strategier för läsning.
Du läser enkla ord och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla meningar i text.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter. Du visar på olika sätt att du förstår.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du behöver utveckla din förmåga att formulera dig enkelt, tydligt när du skriver.
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver kortare eller längre texter.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt när du pratar.
Du kan uttala enkla ord.
Du kan uttala enkla ord och fraser.
Du kan uttala enkla ord och fraser med flyt och försöker skapa egna fraser.
Lyssna och Förstå
Förstå och tolka innehållet i talad tyska
Du behöver utveckla din hörförståelse och din förmåga att redogöra för innehållet i talat språk.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår ord och fraser.
Du förstår och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla texter.
Kännedom om språkområde
Reflektera över livs-villkor, samhälls-frågor och kulturella företeelser.
Du behöver utveckla din förmåga att skaffa en viss kännedom om länder där tyska språket talas.
Du känner till viss fakta om länder där språket talas.
Du känner till mer ingående fakta om länder där språket talas.
Du känner till fakta om länder där språkets talas, och du kan relatera till Sverige och andra länder.
Strategier (läsa, skriva, lyssna, tala)
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du behöver utveckla din förmåga att ställa fråga, använda lexikon eller andra hjälpmedel på eget initiativ.
Du frågar om ord och fraser.
Du använder använder lexikon eller andra hjälpmedel på eget initiativ.
Du sorterar själv bland hjälpmedel och väljer det som passar bäst i en vald situation.
Ansvar för språkinlärning
Ta ansvar din egen inlärning och vara delaktig på lektionerna
Du behöver utveckla din förmåga att ta ansvar för din egen inlärning och vara aktiv under lektionstid.
Du deltar mestadels aktivt under lektionstid, slutför oftast uppgifter.
Du tar ansvar din inlärning, deltar aktivt samt reflekterar kring din inlärning och använder i någon mån språkliga strategier.
Du tar stort ansvar för din egen inlärning, använder några strategier för att komma vidare i din språkutvecklingen med gott resultat. Du ställer relevanta frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: