Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik bedömningsstöd år 1-3 Vårby RO

Skapad 2021-01-04 15:03 i Grindstuskolan Huddinge
Grundskola 1 – 3 Matematik

Muntlig del år 1 ht och vt

Fyll i om eleven klarar uppgifterna på låg, mellan eller hög nivå.
låg
mellan
hög
Ramsräkna
Räkna uppåt
Räkna nedåt
Efter
Före
Antalskonstans
Subitisering/Uppskattning
Namnge tal
Fler
Färre
Uppdelning av tal
Hälften
Dubbelt
Stegräkning
Minskning

Skriftliga uppgifter LÅG vt år 1

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på låg nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Antal
Uppgift 1 och 3
xxx
xxx
Talraden efter
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Dela upp tal
xxx
xxx
Beräkna addition
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter MELLAN vt år 1

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på mellannivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Före
uppgift 1
xxx
xxx
Efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Dela upp tal
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Beräkna addition
xxx
xxx
Beräkna subtraktion
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter HÖG vt år 1

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på hög nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Före
uppgift 1
xxx
xxx
Efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx
Likhetstecknet subtraktion
xxx
xxx
Beräkna multiplikation
xxx
xxx
Problemlösning 1
xxx
xxx
Problemlösning 2
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter LÅG ht år 2

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på låg nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Efter
xxx
xxx
Tals värde
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Dela upp tal
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Beräkna addition
xxx
xxx
Beräkna subtraktion
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter MELLAN ht år 2

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på mellannivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talraden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Tals värde
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Dela upp tal
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Beräkna addition
xxx
xxx
Beräkna subtraktion
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx
Problemlösning
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter HÖG ht år 2

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på hög nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talraden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Tallinjen addition
uppgift 3a
xxx
xxx
Tallinjen addition
uppgift 3b
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx
Likhetstecknet subtraktion
xxx
xxx
Beräkna multiplikation
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 7
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 8
xxx
xxx
Beräkna olika uttrycksformer
xxx
xxx

Muntlig del vt år 2

Fyll i om eleven klarar uppgifterna på låg, mellan eller hög nivå.
låg
mellan
hög
Ramsräkna
Räkna uppåt
Räkna nedåt
Efter
Före
Stegräkning
Antalskonstans
Uppskattning
Minskning
Fler
Färre
Uppdelning av tal
Hälften
Dubbelt

Skriftliga uppgifter LÅG vt år 2

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på låg nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talraden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Dela upp tal
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Beräkna addition
xxx
xxx
Beräkna subtraktion
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter MELLAN vt år 2

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på mellannivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talreaden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx
Likhetstecknet subtraktion
xxx
xxx
Beräkna multiplikation
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 8
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 9
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter HÖG vt år 2

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på hög nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talraden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
uppgift 2
xxx
xxx
Talföljd
uppgift 3
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
xxx
xxx
Likhetstecknet subtraktion
xxx
xxx
Beräkna multiplikation
xxx
xxx
Beräkna division
xxx
xxx
Beräkna, skriftliga räknemetoder
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter LÅG ht år 3

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på låg nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talraden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Storleksordna tal
xxx
xxx
Beräkna addition
xxx
xxx
Beräkna subtraktion
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
uppgift 7
xxx
xxx
Likhetstecknet subtraktion
uppgift 7
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 8
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 9
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter MELLAN ht år 3

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på mellannivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Talraden före
uppgift 1
xxx
xxx
Talraden efter
uppgift 1
xxx
xxx
Talföljd
xxx
xxx
Tals värde
xxx
xxx
Bråk
xxx
xxx
Tallinje
xxx
xxx
Likhetstecknet addition
uppgift 6
xxx
xxx
Likhetstecknet subtraktion
uppgift 6
xxx
xxx
Beräkna multiplikation
xxx
xxx
Beräkna division
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 9
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 10
xxx
xxx

Skriftliga uppgifter HÖG ht år 3

Fylls i för de elever som genomfört bedömningsstödet på hög nivå, fyll i de uppgifter eleven klarar. Lämna tomt om eleven ej klarar en uppgift.
låg
mellan
hög
Fortsätt talföljden
xxx
xxx
Hitta på en egen talföljd
xxx
xxx
Likhetstecknet
xxx
xxx
Beräkna multiplikation
uppgift 4
xxx
xxx
Beräkna division
uppgift 4
xxx
xxx
Bråk
uppgift 5a
xxx
xxx
Bråk
uppgift 5b
xxx
xxx
Bråk
uppgift 5c
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 6
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 7
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 8
xxx
xxx
Problemlösning
uppgift 9
xxx
xxx
Skriftliga räknemetoder addition
uppgift 10
xxx
xxx
Skriftliga räknemetoder subtraktion
uppgift 10
xxx
xxx
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: