Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Legenden om Sally Jones: Grupparbete

Skapad 2021-01-05 19:00 i Rosendalsskolan Linköping
Tillhörande matris till arbetet kring Legenden om Sally Jones grupparbete/redovisningar
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Tillhörande matris till arbetet kring Legenden om Sally Jones.
I denna matris finns bedömning för både muntlig redovisning samt grupparbetet

Syftet med grupparbetet och muntliga framförandet.

Utgår ifrån det centrala innehållet för SV och SVA
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA  4-6   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6   Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  4-6   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå.
Mer än godtagbar nivå.
Söka information, välja ut och sammanställa.
Söka, välja ut och sammanställa information
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Du har inte visat kunskaper i söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du har visat kunskaper i söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du har visat goda kunskaper i söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Förbereda och genomföra redovisningar
Eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser på ett fungerande sätt. Struktur och innehåll under presentationens gång.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Du har inte visat kunskaper i att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
Du har visat kunskaper i att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
Du har visat goda kunskaper i att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
Innehåll av sammanställd fakta
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Du har inte visat kunskaper i kunna göra sammanställningar av den fakta du letat upp som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du har visat kunskaper i kunna göra sammanställningar av den fakta du letat upp som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du har visat goda kunskaper i kunna göra sammanställningar av den fakta du letat upp som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: