Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 2 åk 5 Syskonreligionerna

Skapad 2021-01-05 19:24 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Grundläggande kunskaper
Kunskapens bredd: få fakta, exempel, begrepp, exempel och beskrivningar. Kunskapens djup: enkla resonemang om likheter och skillnader dvs få och korta samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv),
Goda kunskaper
Kunskapens bredd: flera fakta, exempel, begrepp, exempel och beskrivningar. Kunskapens djup: utvecklade resonemang om likheter och skillnader dvs. fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv.
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd: många fakta, exempel, begrepp, exempel och beskrivningar. Kunskapens djup: välutvecklade resonemang om likheter och skillnader dvs många och långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv.
Faktakunskaper
Du kan redovisa för några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader.
Visa på samband
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Religionens betydelse
Du kan föra resonemang om vad religionen kan betyda för den enskilda människan
Religonens betydelse i samhället
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Källor
Du kan söka information om religioner och då använda olika typer av källor på ett fungerande sätt (intervju, lärobok, film, genomgångar).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: