Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig examinationsuppgift klassiker

Skapad 2021-01-07 17:04 i Almunge skola Uppsala
Skriftlig examinationsuppgift av en klassiker
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skriftlig presentation av boken som du har läst

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du en god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du en mycket god läsförståelse.
Skriftlig framställning
Du kan skriva en text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Analys av litterära verk
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan du föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan du föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Dessutom kan du föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: