Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-01-08 08:34 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Engelska
--->
--->
--->
--->
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
  • En  E 9
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  C 9
  • En  A 9
  • En  A 9
Jag förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet i texten och väsentliga detaljer i texten.
Jag förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Jag behöver stöd för att besvara frågor.
Jag kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens
Jag kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Jag kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Mina svar...
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  A 9
Jag kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Jag kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Jag kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Jag kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Jag kopierar delar av texten utan att besvara frågan.
Jag kopierar delar av texten i mina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Jag kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Jag kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: