👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk 5

Skapad 2021-01-08 11:20 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Når ännu ej målet
Når målet
Når målet med marginal
Läsförståelsestrategier
Du kan hitta information i en faktatext och i skönlitteratur. Du hittar information: 1. som står tydligt i texten 2. när du söker på flera ställen 3. när du tänker ut svaret själv utifrån texten.
Faktatexter
Du kan söka information från olika källor för att sedan strukturera en faktatext.
Informationssökning och källkritik
Informationssökning i olika medier och källor och via sökmotorer på internet. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Nordiska språk
Du kan några ord och läsa en kortare text i de nordiska språken.
Raptexter och rimord
Du kan tillsammans med andra kan du skriva en text med budskap.