Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2021-01-08 12:39 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
E
C
A
Användning av källor
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Du använder en eller fler källor i din redogörelse om livsåskådningen. Du hänvisar till källan/or ibland och på ett enkelt sätt.
Du använder två eller fler källor i din redogörelse om livsåskådningen. Du hänvisar till källorna regelbundet och på bra sätt.
Du använder flera källor i din redogörelse om livsåskådningen. Du hänvisar till källorna i din redogörelse på mycket bra sätt och visar även på egen reflektion i din redogörelse.
Resonemang om trovärdighet/relevans
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Du berättar om källan/ornas trovärdighet och relevans med hjälp av S.M.A.R.T-metoden på ett enkelt sätt med några hänvisningar till metodens kriterier.
Du berättar om källornas trovärdighet och relevans med hjälp av S.M.A.R.T-metoden på ett bra sätt med flera hänvisningar till samtliga metodens kriterier och visar på dessa med hjälp av exempel.
Du berättar om källornas trovärdighet och relevans med hjälp av S.M.A.R.T-metoden på ett mycket bra sätt med flera hänvisningar till samtliga av metodens kriterier och förankrar dina ställningstaganden med exempel från källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: