Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik & moral

Skapad 2021-01-08 12:39 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 2 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Krönika
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en krönika som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en krönika som är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Eleven kan med utgångspunkt från detta skriva en krönika som är sammanhängande och väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språk
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: