Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Succén är given -Skriva bokrecension

Skapad 2021-01-08 16:07 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Skriva bokrecension.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris: Skriva bokrecension

Skriva bokrecension

E
C
A
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en recension.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en recension. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en recension relativt väl. till exempel med rubrik och ingress. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en recension väl. till exempel med en effektiv rubrik och intresseväckande ingress. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett enkelt sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett utvecklat sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett välutvecklat sätt genom exempel från boken.
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: