Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans språk 01

Skapad 2021-01-08 17:22 i Södra latins gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Människans språk
E
C
A
Språkinlärning. SLA
Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Språkinlärning FLA, språklig mångfald, flerspråkighet
Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Språksociologi. Människans språk
Eleven redogör även översiktligt för olika former av kommunikation.
Eleven redogör även utförligt för olika former av kommunikation.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av kommunikation.
Begrepp, metoder för undersökningar, problemlösningar, omdömen och slutsatser
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
Språklig evolution och språkhistoria
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Språkfamiljer, jämförelser mellan språk
Eleven redogör översiktligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör enkla jämförelser mellan språken.
Eleven redogör utförligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade jämförelser mellan språken.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken.
Språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt. Språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Språkets roll i interkulturell kommunikation
Eleven redogör översiktligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa. Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Eleven redogör utförligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Avslutningsprojekt
Eleven beskriver också översiktligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Eleven beskriver också utförligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: