Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2021-01-10 19:54 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skriva novell med novelltypiska drag, struktur, berättargrepp, ordval, gestaltning, språk

>>
>>
>>
Innehåll
Novellens handling / intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar.
Novellens handling / intrig är relativt trovärdig och hållbar.
Novellens handling / intrig är trovärdig och hållbar.
Innehåll
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns väl fungerande gestaltande beskrivningar.
Innehåll
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp, t ex parallellhandling, öppet slut, direkt in i handlingen, behandla ett fåtal händelser.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp
Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad.
Struktur
Textbindningen är enkel, men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är passande för texttypen. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: