👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2021-01-12 13:41 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi

Lärandematris biologi: ekologi

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband
Du visar goda kunskaper om olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband
Du visar mycket goda kunskaper om olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband
Faktakunskaper
Du för enkla resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Begrepp
Du kan använda och förklara många av de begrepp som ingår i arbetsområdet, men blandar också med vardagliga begrepp i dina förklaringar.
Du använder för det mesta naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar, och du visar att du kan de flesta av arbetsområdets begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar. Du använder alla begrepp på rätt sätt och i rätt sammanhang.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar. Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka naturvetenskaplig information, källkritik
Du visar att du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda naturvetenskaplig information, skapa texter
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laborationer
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt och du följer instruktionen.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt och du följer instruktionen.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt och du följer instruktionen.
Laborationsrapporter
Du kan redogöra för dina resultat i enkla rapporter med t.ex. tabeller och diagram. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar enkla slutsatser med viss koppling till biologins modeller och teorier.
Du kan redogöra för dina resultat i utvecklade rapporter med t.ex. tabeller och diagram. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologins modeller och teorier.
Du kan redogöra för dina resultat i välutvecklade rapporter med t.ex. tabeller och diagram. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologins modeller och teorier.