Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig produktion Eng 5 NY

Skapad 2021-01-15 13:59 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Skriftlig framställning engelska 5
Gymnasieskola 1 Engelska

Skriftlig framställning engelska 5

Rubrik 1

På väg mot
E
C
A
Formulering och flyt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt.
Anpassning och innehåll
Eleven formulerar sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för/ diskutera/kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för/diskutera/ kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för/diskutera/kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Bearbeta
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.
Använda källor
Eleven kan på ett relevant sätt använda källmaterial i sin egen produktion.
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda källmaterial i sin egen produktion.
Eleven kan på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt använda källmaterial i sin egen produktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: