Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för krönika

Skapad 2021-01-19 11:05 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Krönika

Ännu inte godkänd nivå
Godkänd nivå
Mer utvecklad nivå
Väl utvecklad och bearbetad nivå
Innehåll och budsakp
Det är svårt att förstå vad du vill säga med din text. Det framgår inte tydligt hur du har tänkt. Din text är mer en berättelse om händelser än en tanke-text.
Din text visar på hur du tänker kring ett givet ämne, även om budskapet inte famgår helt tydligt
Dina tankegångar framgår väl och det finns ett tydligt budskap i texten
Både tankar och budskap är väl uttryckta. Din text är tankeväckande och intressant för läsaren.
Gestaltning
Får du läsaren att se det du vill förmedla genom att t ex använda bildspråk eller att beskriva en persom genom vad hen säger eller gör?
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser. Du visat att du kan beskriva genom att använda bildspråk.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser genom att du t ex använder ett mer avancerat bildspråk.
Struktur och disposition
Strukturen i din krönika fungerar relativt väl med fungerande rubrik, inledning, resonemang om ämnet. Krönikan är avslutad.
Din text visar på en planerad och tydlig struktur som till största delen fungerar väl i en krönika, med en tydlig, intresseväckande inledning, där det också framgår vad texten ska handla om och varför du vill skriva just denna text. Det finns minst ett par kopplingar till romanen/filmen. Texten innehåller ett tydligt slut, som sammanfattar det viktigaste i dina tankar.
Utöver nivå 2 har din text en lockande rubrik, effektiv inledning som väcker läsarens intresse. Ditt resonemang är tankeväckande och personligt och du visar att du kan göra tydliga avslutning som anknyter till början och/eller som innehåller en tydlig "knorr".
Referenser till exempel, egna erfarenheter, annan text eller media.
Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt t ex genom att berätta om egna erfarenheter. Din text innehåller inga eller svaga referenser till annat än egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt t ex genom att du resonerar utifrån passande exempel i referenser till t ex litteratur eller samhällshändelser som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt t ex genom att du resonerar utifrån träffande exempel i referenser till t ex litteratur eller samhällshändelser som är både personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Textbindning
Hänger meningarna ihop bra? Använder du bisatser och binde-ord på ett sätt som ger flyt i din text?
Din krönika är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din krönika är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Din krönika är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Styckeindelning
Din text saknar styckeindelning, eller är felaktigt indelad.
Din text är styckeindelad.
Din text är konsekvent styckeindelad.
- - -
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika t ex med bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Felaktig meningsbyggnad i din text gör det svårt att läsa/förstå vad du vill säga.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Berättelsetempus
Du växlar mellan olika tempus (dåtid - nutid) på ett omotiverat sätt
Du använder i huvudsak korrekt tempusform.
Du använder tempusformer på ett i stort sett korrekt sätt.
Tempus fungerar väl. Du visar att du kan använda olika tempus på ett riktigt sätt för att uppnå berättartekniska effekter.
Språkriktighet
Du visar inte att du har tagit hjälp av rättstavningsprogram, ordböcker eller annan hjälp. Din text innehåller felaktigheter som gör det svårt att läsa din text.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språkliga strategier
Ditt språk är alltför talspråkligt (t ex "va" i st f "var", "e" i st f "är".
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: