👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2021-01-20 10:03 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Texten fungerar i relativt väl som en krönika som en krönika.
Texten fungerar väl som en krönika.
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Eleven ger exempel från den egna erfarenheten och/eller det allmänna som passar till ämnet och resonemanget är enkelt.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, till exempel genom styckeindelning och tydlig inledning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ämnet. Till exempel genom språkbruk och läsartilltal.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, till exempel genom konsekvent genomförd egen stil.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning av text.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet, och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.