Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Carinas kunskapskrav för Idrott och Hälsa år 6

Skapad 2021-01-20 16:21 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Carinas kunskapskrav för Idrott och Hälsa år 6
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Carinas kunskapskrav för Idrott och Hälsa år 6.

Insats krävs
E
C
A
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar och behärskar sammansatta motoriska grundformer.
Deltar och visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Deltar aktivt och genomför olika moment med säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera dina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Friidrott
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar och behärskar sammansatta motoriska grundformer.
Deltar och visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Deltar aktivt och genomför olika moment med säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera dina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Lekar och bollspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Lyssnar och praktiserar de flesta regler. Tar viss hänsyn till andra och samarbetar till viss del.
Har en god grundteknik. Deltar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du följer regler, tar hänsyn till dina kamrater, visar att du förstår spelens idéer och samarbetar oftast väl.
Visar mycket goda tekniska färdigheter. Deltar aktivt och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten. Du följer regler, tar stor hänsyn till dina kamrater, visar att du förstår spelens idéer och samarbetar väl.
Simning
Endast två nivåer.
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav minst 50 meter på rygg.
Danser och rörelser till musik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar i danser och rörelser till musik.
Deltar och visar god känsla för takt och rytm i flera danser och rörelser till musik.
Deltar aktivt och visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och rörelser till musik.
Orientering
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: