Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2012-02-19 22:27 i Björndammens skola Partille
Arbetsområdet sagor skall ge eleverna möjlighet att läsa sagor från Sverige och de övriga nordiska länderna. Skriva egna sagor. Bearbeta sina och andras texter. Dramatisera en saga. Illustrera sina sagor i bild och med musik. Läsa upp och berätta sagor.
Grundskola 4 – 6 Svenska

När vi har arbetat klart med sagor skall du som elev utvecklat dessa förmågor:
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att formulera sig
  • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Förmåga att anpassa språket
  • Sv
Har förmåga att göra enkla redogörelser med viss anpassning till mottagaren, syftet och sammanhanget.
Har förmåga att göra utvecklade redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhanget.
Har förmåga att göra välutvecklade redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förmåga att följa skriftregler
  • Sv
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: