Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Läsförståelse

Skapad 2021-01-22 12:00 i Folkungaskolan Linköping
Läsförståelse
Grundskola 5 Svenska

Läsförståelse

Läsa

Behöver öva mer
Godkänd nivå
Över godkänd nivå
Läsförståelse som testar förmågan att förstå en text budskap och testar förståelsen genom frågor om texten på, mellan och bortom raderna.
Jag behöver öva mer på lässtrategier som gör att jag kan visa förståelse för textens innehåll.
Jag svarar rätt på frågor som står "på raderna" och visar viss förståelse för frågor "mellan raderna" där svaren inte står direkt i texten.
Jag svarar rätt på frågor "mellan raderna" och har stor förståelse för textens budskap och kan även svara på frågor "bortom raderna" då jag som läsare gör kopplingar utanför texten.
Förmågan att sammanfatta en text innehåll.
Jag behöver öva mer på att se vilka delar i en text som är viktiga för att kunna sammanfatta. Ex. skriver jag av hela eller större delen av texten när jag gör en sammanfattning.
Jag kan göra enkla kronologiska sammanfattningar om delar från textens innehåll. Ex. tar jag ut några viktiga delar men har inte med delar som är viktiga för att få fram textens fulla budskap. Jag skriver delvis med egna ord.
Jag kan göra utvecklade kronologiska sammanfattningar utifrån hela textens innehåll och budskap. Ex. tar jag ut flera viktiga delar som utgör textens budskap samt gör beskrivningar med egna ord och tolkningar.
Förmågan att läsa med flyt
Jag behöver öva på att läsa med flyt. Ex. Jag läser texter men ljudar ord som är svåra/okända för mig.
Jag läser texter med flyt. Ex. Jag stakar mig eller ljudar fram svåra/okända ord ibland.
Jag läser texter med gott flyt. Ex. Även svåra/okända ord kan jag uttala direkt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: