Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal vt-21

Skapad 2021-02-01 11:27 i Hälsinggårdsskolan Falun
Argumenterande tal
Grundskola 7 – 9 Svenska

Argumenterande tal

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Mycket bra
Innehåll
Tes Fakta Exempel
Du presenterar en tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en kort bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne.
Argumentation
Argument Motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt.
Du har flera tydliga och relevanta argument Du har relevanta motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt.
Din argumentation är till viss del genomtänkt.
Din argumentation är relativt genomtänkt.
Din argumentation är väl genomtänkt.
Struktur
Inledning Avhandling Avslutning
Du har en röd tråd med fungerande inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Språket
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk.
Du använder helt ditt eget och ett till viss del varierat språk.
Du använder ett rikt och varierat språk.
Rösten
Du ger ett i huvudsak säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten.
Du ger ett relativt säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten som redskap.
Du ger ett säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att effektivt använda rösten som redskap.
Kroppsspråk
Du ger ett i huvudsak säkert intryck genom ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert och övertygande intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Retoriska grepp
Du använder dig inte av några retoriska grepp.
Du använder dig av ett eller ett par retoriska grepp.
Du använder dig av flera retoriska grepp.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har ibland ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och talar relativt fritt. Du har god ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: