Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROCKENS RÖTTER Lärandematris

Skapad 2021-02-01 22:32 i Läroverket Hudiksvall
Lärandematris kopplad till planeringen Rockens Rötter år 9. Anpassad efter den reviderade läroplanen 2021
Grundskola 9 Musik

Lärandematris kopplad till planeringen Rockens Rötter år 9

SJUNGA OCH SPELA

Förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer
E
C
A
DELTA I GEMENSAM SÅNG
Med vilken säkerhet eleven följer rytm och tonhöjd.
Jag hörs, hittar rätt sångläge och hänger på andras sång.
Jag hörs, är rätt säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin.
Jag hörs, är säker på att hitta tonerna i melodin och rytmen i melodin. Jag är ett stöd åt andra.
SPELA OCH ACKOMPANJERA
Med vilken tajming och flyt eleven spelar enkla ackord, melodier, bas- och slagverksstämmor.
Jag spelar blues på något instrument. Jag kan spela 12 takter utan att komma av mig Jag spelar ackord-, melodi-, bas- eller slagverksinstrument med rätt toner och rytm
Jag spelar blues på något instrument. Jag kan spela i 1 minut utan att komma av mig Jag spelar ackord-, melodi-, bas- eller slagverksinstrument med rätt toner och rytm i puls med andra.
Jag spelar blues på något instrument. Jag kan spela i 3 minuter utan att komma av mig Jag spelar ackord-, melodi-, bas- eller slagverksinstrument med rätt toner och rytm i puls med andra. Mitt spel har blueskaraktär. Mitt spel är ett stöd för andra.
ANPASSA OCH UPPMÄRKSAMMA
Hur väl eleven anpassar sin stämma till helheten genom att lyssna och i vilken grad eleven uppmärksammar det som sker i musicerandet.
Jag är koncntrerad på mitt eget spel eller sång - eller jag hör att något är fel men vet inte vad jag ska göra åt det.
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm eller uttryck för att det ska stämma med de övrigas spel Jag har ibland ögonkontakt med de andra
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm och uttryck, för att det musikaliska intrycket för den som lyssnar ska bli en helhet, med gemensamt uttryck. Jag är ett stöd åt andra genom mitt spel eller min sång.
SJUNGA ELLER SPELA INSTRUMENT
Hur elev sjunger och spelar - dvs hur väl tekniken fungerar och i vilken mån karaktären passar.
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form.
Jag spelar eller sjunger och använder vid något eller några tillfällen bluesens "blå toner" för att ge karaktär åt låten, alternativt kompar på slagverk med blueskaraktär.
Jag spelar eller sjunger och använder i stor utsträckning bluesens "blå toner". Jag spelar någon gång i låten ett solo på mitt instrument. Solot har blueskaraktär
BEARBETA OCH TOLKA TILL UTTRYCK
I vilken grad eleven kan bearbeta och tolka musiken samt i vilken grad ett personligt uttryck uppnås.
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form.
Jag spelar eller sjunger och härmar uttryck och känsla från en blues jag lyssnat på.
ag spelar eller sjunger och har en egen idé - som jag kan presentera - om vilket personligt musikaliskt uttryck jag vill förmedla

SKAPA

Förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form
E
C
A
SKAPA MUSIK
I vilken grad elev, utifrån egna musikaliska idéer, kan skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kompositioner av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner, samt hur fungerande form och hur karaktäristisk stil kompositionen har.
Jag visar att jag kan skriva en bluestext. Min bluestext har tre rader. De två första raderna är lika, den tredje är annorlunda. Jag har skrivit minst en vers.
Jag visar att jag kan skriva en bluestext. Min bluestext består av minst tre verser. De två första raderna är lika, den tredje är annorlunda. Jag kan rappa eller sjunga min text till ett blueskomp.
Jag visar att jag kan skriva en bluestext. Min bluestext består av minst tre verser. De två första raderna är lika, den tredje är annorlunda. Det finns en röd tråd genom alla verser. Jag kan framföra min text i en blues där jag gjort melodin.
GE OMDÖMEN OCH FÖRSLAG
Hur utvecklade omdömen elev kan ge om eget och andras musicerande och i vilken grad elev kan bidra eller ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan berätta något som jag tycker är bra i mitt eget eller andras musicerande.
Jag kan ge ett omdöme om mitt eget eller andras musicerande. Jag kan också ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge ett omdöme om mitt eget eller andras musicerande och använder då musiktermer på rätt sätt. Jag kan också ge konkreta förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

UPPLEVA OCH REFLEKTERA

Förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i sociala, kulturella och historiska sammanhang.
E
C
A
RESONERA OM FUNKTION OCH BETYDELSE
I vilken grad eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen - samt hur väl underbyggda elevens resonemang är.
Jag kan återberätta litet om vad som hände historiskt och hur någon eller några av de olika musik-genrerna bildades.
Jag kan föra resonemang om vilken funktion musiken hade i de olika händelserna i historien. Jag kan också föra resonmang om vilken betydelse musiken har haft för individerna och samhället
Jag för välutvecklade resonemang om vilken funktion musiken hade i de olika händelserna i historien. där jag hämtar fakta ur historien. Jag har också egna tankar om vilken betydelse musiken kan ha haft för individer och samhälle
MUSIKALISKA KARAKTÄRSDRAG
I vilken utsträckning eleven kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Jag kan para ihop rätt namn med rätt genre när jag hör lyssningsexempel.
Jag kan med egna ord berätta namnen på de olika genrerna samt på egen hand leta fram lyssningsexempel till varje genre.
Jag kan namnge olika genrer, och berätta vilka karaktärsdrag som utmärker varje genre. Jag kan jämföra de olika karaktärsdragen och ge lyssningsexempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: