Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De globala målen och framtidens retail

Skapad 2021-02-02 10:30 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Handel

Bedömningsmatris gällande - Hållbar konsumtion och produktion - Vad kan ditt apl-företag göra för att bidra till minskad konsumtion?

Matrisen ser till hur väl eleven arbetat med uppgiften utifrån syftet - Vad kan elevens apl-företag göra för att bidra till minskad konsumtion?
Hur kan apl-företaget öka lönsamheten och samtidigt minska försäljningen och därmed konsumtionen av varor?

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

F
E
C
A
Skriven rapport
Rapporten är ofullständig och saknar källor
Rapporten innehöll vad den skulle, det som stod var begripligt och eleven hat angett någon/några källor
Rapporten innehöll vad den skulle, alla punkterna i instruktionen fanns med. Rapporten var fyllig och gav en tämligen heltäckande bild av vad man vet. Strukturen var klar och lätt att följa. Vad som var fakta och vad som var hypoteser framgick.
Rapporten innehöll vad den skulle, alla punkterna i instruktionen fanns med. Rapporten var fyllig samt utvecklande och gav en mycket heltäckande och fördjupande bild av vad man vet. Strukturen var väl genomtänkt med förklaringar och källor. Vad som är fakta och vad som var hypoteser/diskussion framgick tydligt.
Förmåga att presentera och beskriva APL-platsen och hur dess arbete och verksamhet är organiserat och fungerar.
Relevant kunskap ej påvisad. Saknar insikt i företagets arbete och organisation.
Eleven presenterar och beskriver översiktligt apl-platsen och dess verksamhet. Eleven har insikt om företaget och dess arbete.
Eleven presenterar och beskriver utförligt apl-platsens verksamhet och hur dess arbete och verksamhet är organiserat och fungerar. Eleven har god insikt i företaget.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat apl-platsens verksamhet och hur dess arbete och verksamhet är organiserat och fungerar. Eleven visar på att den har god insikt och god självkännedom om företaget.
Kunskaper om affärsutveckling
Relevant kunskap ej påvisad
Eleven beskriver översiktligt hur företaget kan öka lönsamheten och samtidigt minska försäljningen och därmed konsumtionen av varor.
Eleven beskriver utförligt hur företaget kan öka lönsamheten och samtidigt minska försäljningen och därmed konsumtionen av varor. Vad som är fakta och vad som är hypoteser framgick.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur företaget kan öka lönsamheten och samtidigt minska försäljningen och därmed konsumtionen av varor. Eleven resonerar även om vilka kundvärden företaget bör behålla samt vad som måste uppdateras. Vad som är fakta och vad som var hypoteser/diskussion framgick tydligt.
Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
Relevant kunskap ej påvisad
Eleven beskriver översiktligt vad företaget gör för hållbara åtgärder gällande framtid och klimat. Vilka miljöcertifieringar de har samt uppsatta mål för hållbar utveckling. Eleven värderar och granskar informationen med enkla omdömen
Eleven beskriver vad företaget gör för hållbara åtgärder gällande framtid och klimat. Vilka miljöcertifieringar de har, samt uppsatta mål för hållbar utveckling. Eleven söker informationen med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen
Eleven beskriver utförligt vad företaget idag gör för hållbara åtgärder gällande framtid och klimat. Vilka miljöcertifieringar de redan har samt uppsatta mål för en mer hållbar utveckling. Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen.
Utvärdering av arbetet
Relevant kunskap i att uttrycka sig i skrift ej påvisad.
Eleven beskriver översiktligt hur arbetet går till och det som stod var begripligt.
Eleven beskriver utförligt hur arbetet planerats, organiserats och genomförts. Strukturen var klar och lätt att följa
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur arbetet, planerats, organiserats och genomförts. Texten är fyllig samt utvecklande och ger en mycket heltäckande och fördjupande bild om hur arbetet genomförts, samt ger förbättringsförslag.
Reflektion och egen bedömning
Relevant kunskap och förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift med ett korrekt språk är ej påvisad.
Eleven visar genom skrift att den förstått frågan och redogör för detta översiktligt.
Eleven har insikt och kan förmedla sina tankar och beskriver utförligt med korrekt språk.
Eleven visar på att den har insikt och god självkännedom samt förmågan att utförligt och nyanserat förmedla sina tankar med ett korrekt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: