Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4-6 Bild - Kunskapskrav

Skapad 2021-02-02 11:01 i Maria Parkskolan Helsingborg
Kunskapskrav i slutet av årskurs 6, enligt kursplanen - formulerat för elevförståelse.
Grundskola 4 – 6 Bild

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6, enligt kursplanen - formulerat för elevförståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKAPA
Eleven skapar egna bilder i två- och tredimensionella tekniker, analogt och digitalt.
MIN BILD Jag har tänkt lite på hur bilden ska se ut – vad jag vill göra. MATERIAL Jag har använt materialet på ett OK sätt. Det fungerar.
MIN BILD Jag har tänkt efter hur bilden ska se ut – vad jag vill ha med i bilden. MATERIAL Jag har använt materialet rätt så bra. Det börjar bli mer avancerat.
MIN BILD Jag har tänkt mycket på hur bilden ska se ut – vad som ska vara med och var det ska vara! MATERIAL Jag har använt materialet så bra det går!
KOMMUNICERA
Eleven kan kommunicera budskap med bilder med hjälp av bildspråk.
BUDSKAP Det finns med ett budskap i mitt arbete. BILDSPRÅK Man ser, med förklaring, vad arbetet ska föreställa.
BUDSKAP Där finns ett uttänkt budskap i mitt arbete som syns rätt så tydligt. BILDSPRÅK Man ser tydligt vad mitt arbete ska föreställa.
BUDSKAP Jag har ett budskap i mitt arbete som ska väcka tankar eller känslor! BILDSPRÅK Jag har tänkt ut hur det min bild föreställer verkligen ska nå fram med mitt budskap!
UNDERSÖKA & PRESENTERA
I arbetet prövar eleven sig fram och visar drivkraft. Eleven kan presentera och reflektera över sin arbetsprocess.
UNDERSÖK Jag har bidragit något till idén. Jag har visat att jag vill ta mig vidare i arbetet. PRESENTERA Jag kan presentera min bild kortfattat. Jag kan säga något om min arbetsprocess.
UNDERSÖK Jag har kommit på mycket i min idé själv. Jag har visat att jag ibland vet hur jag ska ta mig vidare i arbetet. PRESENTERA Jag kan presentera min bild och förklara de val jag gjort. Jag kan prata mer utvecklat om min arbetsprocess.
UNDERSÖK Jag har utvecklat min helt egna idé! Jag har visat att jag ofta vet själv hur jag vill gå vidare i arbetet! PRESENTERA Jag kan presentera min bild och reflektera över de val jag gjort! Jag kan prata om min arbetsprocess på ett detaljerat sätt!
ANALYSERA
Eleven kan beskriva och med kritiska ögon tolka bilder från olika tidsperioder och med olika syften.
PRATA Jag kan beskriva något i olika bilder. TOLKA Jag kan koppla bilder till några egna tankar.
PRATA Jag kan beskriva olika bilder. TOLKA Jag kan koppla bilder till egna tankar och andra bilder.
PRATA Jag kan utvecklat beskriva olika bilder! TOLKA Jag kan koppla bilder till egna tankar, andra bilder och andra saker i världen!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: