Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik 2017 åk 3 träning inför de riktiga.

Skapad 2021-02-02 13:51 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Som träning inför de nationella proven i matematik har vi gjort de gamla proven från 2017. Här kan ni se resultatet. Vi tränar extra på det som eleverna inte kan! Har de missat mycket kan det vara ide att gå på studieverkstad på onsdagarna för att träna mer!
Grundskola 3 Matematik

Nationella prov i matematik 2017

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i grupp: Kunskapsområdet är Sannolikhet och statistik
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
A
Delprov B,
Kunskapsområdet är Algebra. Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster i talföljder och geometriska mönster.
Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
B
Delprov C
Förståelse för räknesätten Enkla problem
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
C
Delprov D
Kunskapsområdet är Tal-uppfattning och tals användning. Positionssystemet
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
D
Delprov E
Kunna lösa enkla problem. Kunskapsområdena är Tal-uppfattning och tals användning samt Samband och förändring.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
E
Delprov F
Kunskapsområdet är Geometri, Tal-uppfattning och tals användning. Prövar elevens kunskaper om mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area samt att välja och använda skriftliga räknemetoder.
Begrepp Metod Kommunikation
F
Delprov G
Kunskapsområdena är Tal-uppfattning och tals användning samt Algebra. Prövar elevens kunskaper om centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning samt huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
G
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: