Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Musikhistorisk chatt

Skapad 2021-02-02 20:29 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En matris för skattning och självskattning gällande förmågan att delta i en musikhistorisk chatt. Eleverna har som mål att dels visa kunskap om musikhistoria och genom resonemang och diskussioner placera sina kunskaper i en kontext både i dåtiden, nutiden och framtiden.
Grundskola 7 – 9 Musik

En matris för skattning och självskattning gällande förmågan att delta i en musikhistorisk chatt. Eleverna har som mål att dels visa kunskap om musikhistoria och genom resonemang och diskussioner placera sina kunskaper i en kontext både i dåtiden, nutiden och framtiden.

E
C
A
Resonera om funktion och betydelse
Du deltar i chatten och visar att du tillägnat dig en del kunskaper om dina musikstilar.
Du deltar i chatten och underbygger det du säger med exempel. Du kan visa på likheter och olikheter mellan dina egna och de övrigas musikstilar.
Samma som förra nivån fast fördjupat och breddat.
Musikaliska särdrag
Du visar att du har förståelse för dina musikstilars plats i samhället då och nu.
Du underbygger att du har förståelse för dina musikstilars plats i samhället genom exempel. Du kan visa på likheter och olikheter mellan då och nu i samhället kopplat till musiken.
Samma som förra nivån fast fördjupat och breddat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: