Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen - biologi åk 5

Skapad 2021-02-03 10:26 i Himnaskolan Linköping
Matris kopplat till temat Kroppen och våra sinnen. Temat baserar på Koll på No åk 5, kapitel 2 och 3.
Grundskola 5 Fysik Biologi

Du kan kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, människokroppen och våra olika sinnen.

Detta kommer inte att bedömas under temat genom specifika bedömningstillfällen utan mer genom diskussioner och samtal under lektionerna.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtalet - muntligt
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - organets namn. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet. - förklara matspjälkningssystemet - förklara andningssystemet - förklara fotosyntes/förbränning och hur människan och naturen samverkar
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Organsystem
Du har inte grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organsystem.
Funktion
Du behöver hjälp för att beskriva något organ. Du känner inte till vad det har för funktion.
Du kan beskriva något organ och förklara på ett enkelt sätt vad det har för funktion.
Du kan beskriva några organ och förklara på ett väl utvecklat sätt vad de har för funktion.
Samverkan - matspjälkning
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur matspjälkningen går till. Du saknar flera delar i matspjälkningssystemet.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur matspjälkningen går till. Du ger exempel på någon samverkan mellan organen. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du saknar någon del i matspjälkningssystemet.
Du kan beskriva på ett väl utvecklat sätt hur matspjälkningen går till. Du förklarar och beskriver hur några organ samverkar i matspjälkningen. Du använder många ord och begrepp som är naturvetenskapliga.
Samverkan - andning
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur andningen går till. Du saknar flera delar i andningssystemet.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur andningen går till. Du ger exempel på någon samverkan mellan organen. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du saknar någon del i andningssystemet.
Du kan beskriva på ett väl utvecklat sätt hur andningen går till. Du förklarar och beskriver hur några organ samverkar i andningssystemet. Du använder många ord och begrepp som är naturvetenskapliga.
Samverkan - människan och naturen
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur människan och naturen samverkar. Du kan inte förklara vilka ämnen och reaktioner som används vid fotosyntes/förbränning.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur människan och naturen samverkar. Du kan nämna några ämnen som används vid fotosyntes/förbränning. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du förklarar enkelt hur näring (kolhydrater) bildas.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur människan och naturen samverkar. Du kan nämna alla ämnen som används vid fotosyntes/förbränning. Du använder begrepp som är naturvetenskapliga. Du förklarar korrekt hur näring (kolhydrater) bildas.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring våra sinnen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - våra fem sinnen. - koppla ihop sinnen med rätt organ i kroppen. - ge exempel på hur något av våra sinnen fungerar. - förklara hur hjärnan och nervsystemet fungerar. - veta varför sömn är så viktigt för oss. - veta varför tobak och droger är skadligt för kroppen
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Du har inte grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan. Du behöver hjälp att nämna olika delar i sinnesorganen
Du har grundläggande kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan nämna några delar i sinnesorganen.
Du har mycket goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan nämna flera eller alla delar i sinnesorganen.
Du behöver stöd för att på ett enkelt sätt förklara hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Sömn och hälsa
Du kan inte förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt. Du använder mest dina egna ord.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt. Du ser samband mellan hälsa och sömn.
Droger
Du kan inte förklara hur kroppen påverkas negativt av tobak och droger
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur tobak påverkar kroppen negativt. Du använder ett argument.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur tobak påverkar kroppen negativt. Du använder flera välgrundade argument.

Ljud och ljus

Du ska kunna förklara något om ljud och ljus och hur dessa uppfattas av örat och ögat.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ljud
Du behöver stöd för att kunna förklara hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Ljus
Du behöver hjälp för att kunna förklara något om ljusets utbredning från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas och hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett enkelt sätt förklara något om ljusets egenskaper; från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas, att ljus bryts eller hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett väl utveckla sätt förklara något om ljusets egenskaper; från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas, att ljus bryts, eller hur ljus uppfattas av ögat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: