Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provmatris år 8 kapitel 1-4

Skapad 2021-02-05 15:33 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HÖR
Hörförståelse - huvudinnehåll och detaljer
  • M2  A 9
  • M2  A 9
  • M2  A 9
förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
LÄS
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
  • M2  A 9
  • M2  A 9
förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter
förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.
SKRIV
Skriftlig framställning - korrekthet-tydlighet
  • M2  A 9
texten är uppbyggd av enkla ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
texten är formulerad enkelt och begripligt med fraser och meningar trots en del språkliga fel. några. grammatik för området används i huvudsak på rätt sätt vilket gör texten relativt tydlig
texten är enkelt formulerad och ganska korrekt. Grammatik för området används till stor del korrekt vilket ger en tydlighet i beskrivningen
texten är formulerad till stor del korrekt. Grammatik för området används till korrekt vilket ger en tydlighet i beskrivningen
SKRIV
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
  • M2  A 9
texten är alltför kort och förmedlar mycket lite innehåll.
texten förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
texten förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad.
texten förmedlar ett fylligt innehåll med utvecklade meningar. texten är varierad med språk (meningsbyggnad och ordval) och är sammanhängande.
Ny aspekt
Ordkunskap, fraser och grammatik i kapitlen 1-4 Kapitelprov
  • M2  4-9
  • M2  4-9
  • M2  4-9
visar att få delar av innehållet har befästs
Det viktigaste delarna i området har befästs på en grundläggande nivå att bygga vidare på
Alla delar i området har befästs på en god nivå
Alla delar i området har befästs på en mycket god nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: