Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hyllningstal vt-21

Skapad 2021-02-08 15:34 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
På väg
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Röst
Framförandet blir otydligt på grund av att rösten är otydlig, svag eller monoton.
Innehållet framkommer genom en tydlig röst.
Det finns en variation i rösten som gör det lätt att lyssna.
Rösten används medvetet som ett hjälpmedel för att fånga lyssnarna.
Kontakt med åhörarna
Kontakt saknas nästan helt.
Talaren försöker etablera en kontakt med åhörarna och lyckas delvis.
Talaren etablerar en god kontakt med åhörarna.
Talaren fångar åhörarnas intresse.
Kroppsspråk
Talaren sitter ner eller hänger mot bänken.
Talaren står upp.
Talaren för sig och försöker använda gester.
Talaren använder sitt kroppspråk som ett verktyg.
Förberedd
Talaren är dåligt förberedd.
Talaren är förberedd och följer de instruktioner som gäller angående stödord/talarmanus.
Talaren är välförberedd och kan sitt tal.
Talaren berättar fritt och med säkerhet.
Röd tråd
Framförandet saknar röd tråd. Det är svårt att förstå vad talaren menar.
Framförandet har en röd tråd, men saknar inledning och/eller avslutning.
Framförandet har en röd tråd, med en inledning och en avslutning.
Framförandet har en röd tråd, med en tydlig/effektiv inledning och en tydlig/effektiv avslutning.
Innehåll
Talet har inget innehåll eller ett innehåll som man inte förstår tex. ingen historia/ingen förklaring.
Talet har ett innehåll som förklarar. Något retoriskt knep om lyfter talet.
Talet har ett innehåll som lyfter. Flera viktiga delar finns med. Använder flera retoriska knep som lyfter talet.
Talet har ett innehåll som lyfter och fängslar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: