Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provmatris geometri, Prio 8 kapitel 3

Skapad 2021-02-08 15:25 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 8 Matematik

Provmatris

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Beskriver likheter och skillnader mellan geometriska volymkroppar. Visar viss förståelse för samband mellan de olika volymenheterna (t.ex. ml och cm^3, l och dm^3). E/C: 1, 2 (delvis) C/A: 1 (delvis)
Visar förståelse för samband mellan de olika volymenheterna (t.ex. ml och cm^3, l och dm^3). Visar förståelse för de flesta sambanden mellan begreppen volym, halvering, beräkningsyta och procent. E/C: 2 C/A: 1, 2 (delvis)
Visar förståelse för samtliga samband mellan begreppen volym, halvering, beräkningsyta och procent och löser hela uppgiften. C/A: 2
Metoder och beräkning
Kvalitén på de metoder som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
Visar förståelse för olika geometriska volymkroppar (rätblock, cylinder, kon). Kan beräkna volym eller begränsningsarea av en cylinder. E/C: 3 (2/3), 4 (delvis) C/A: 3 (delvis)
Kan beräkna volym och begränsningsarea av en cylinder. Visar förståelse för cirkelsektor. E/C: 4 C/A: 3, 4 (delvis)
Visar förståelse för hur man beräknar volymen av en cylinder samt beräknar och använder cirkelsektor korrekt. Använder en effektiv lösning på problemet. C/A: 4
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser uppgiften på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder. Visar förståelse för beräkning av omkrets, area och volym. E/C: 5, 6 (delvis) C/A: 5 (delvis)
Löser uppgiften på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften. Visar förståelse för beräkning av volym. E/C: 6 C/A: 5, 6 (delvis)
Löser hela problemet på ett korrekt sätt och använder rätt enhetsomvandling i hela uppgiften. C/A: 6
Resonemang
Kvalitén på elevernas redogörelser och beskrivningar. Hur väl eleven använder matematiska metoder och uttrycksformer (språk och representation)
Visar förståelse för samband mellan de olika volymenheterna (t.ex. ml och cm^3, l och dm^3). Resonerar kring varför någon av eleverna har fel. E/C: 7 (delvis), 8 (delvis) C/A: 7 (delvis)
Visar förståelse för samband mellan de olika volymenheterna (t.ex. ml och cm^3, l och dm^3). Motiverar sitt svar med exempel eller generella metoder. E/C: 7, 8 C/A: 7, 8 (2/4)
Motiverar sitt svar med generella lösningar eller med tydliga exempel. Använder ett matematiskt språk. C/A: 8 (3/4)
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Uttrycker sig enkelt och tankegången går att följa. Kan sakna några enheter/enhetsomvandlingar.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematisk språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: