👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg

Skapad 2021-02-09 07:52 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Debattinlägg och kritisk granskning av källor
Gymnasieskola Svenska

Rubrik 1

  • Sve   Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
På väg mot / Når ej
Grundläggande
Utvecklande
Välutvecklande
Struktur
Följer strukturen för debattinlägg. Har tes och argument som underbyggs med belägg.
  • Sve
Debattinlägget saknar tes och eller argumentation. Texten är inte sammanhängande och begriplig.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språkriktighet
Språket fungerar i huvudsak och hindrar inte läsaren från att med flyt läsa texten. Följer språkets normer.
  • Sve
Bryter för många regler mot skriftspråkets normer.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Kritisk granska texter
Har gjort en kritisk granskning av samt värderar källorna. Källorna är korrekt återgivna.
  • Sve
Eleven har inte granskat källorna kritiskt och eller källorna är inte korrekt angivna.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.