Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyg 19 Captain Fantastic- Argumentative Essay

Skapad 2021-02-09 08:51 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
F
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehållslig förståelse
Argumenterande/Diskuterande Källhantering/referatmarkörer
Eleven brister i förståelse för innehållet och kan inte använda materialet på ett relevant och korrekt sätt.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer. Eleven kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Uppfyller alla krav för E men ej för C
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer. Eleven använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion
Uppfyller alla krav för C men ej för A
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning med Tes, avslutning Styckeindelning, Omfång
I skriftliga framställningar i olika genrerbrister eleven i förmågan att formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven brister även i förmågan att formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom brister eleven i förmågan att välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Uppfyller alla krav för E men ej för C
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Uppfyller alla krav för C men ej för A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Uttrycka och Formulera
Språkriktighet Variation Situationsanpassning: Formellt språk
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang brister eleven i förmågan att uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uppfyller alla krav för E men ej för C
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uppfyller alla krav för C men ej för A
I skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: