Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2021-02-09 12:22 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Rubrik 1

E
C
A
Innehåll
Novellens handling/intrig är i huvudsak trovärdig.
Novellens handling/intrig är relativt trovärdig.
Novellens handling/intrig är trovärdig.
Innehåll
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns väl fungerande gestaltande beskrivningar.
Innehåll
Texten försöker fånga novellens typiska drag te x parallellhandling, öppet slut, direkt in i handlingen, fåtal händelser.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag te x parallellhandling, öppet slut, direkt in i handlingen, fåtal händelser.
Texten fångar väl novellens typiska drag te x parallellhandling, öppet slut, direkt in i handlingen, fåtal händelser.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig.
Texten är sammanhängande och strukturen är välstrukturerad.
Struktur
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är mycket varierat. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språk , stil och skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte och mottagare.
Texten fungerar relativt väl som novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte och mottagare.
Texten fungerar väl som novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: