Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lärandematris: Berättande text Novell vt21

Skapad 2021-02-09 15:31 i Stenkulan Lerum
Matris för berättande texter
Grundskola 7 – 9 Svenska

Lärandematris för berättande text med gestaltningar.

----->
Ännu inte uppvisat godkända kunskaper
----->
----->
----->
Följer novellens typiska drag
En kortfattad historia, följer spänningskurvan, vändpunkt, berättarperspektiv, kronologisk ordning, parallellhandling, tillbakablickar
Min text följer de typiska dragen för en novell till viss del.
Min text följer de typiska dragen för en novell relativt väl.
Min text följer de typiska dragen för en novell väl.
Gestaltningar
Gestaltningar (show don´t tell)
Jag gestaltar personer och miljöer på ett enkelt sätt.
Jag gestaltar personer och miljöer på ett utvecklat sätt.
Jag gestaltar personer och miljöer på ett väl utvecklat sätt.
Struktur
Textbindning/röd tråd
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag har en relativt tydlig röd tråd. Textbindningen är enkel.
Min text är sammanhängande begriplig. Jag har en tydlig röd tråd. Textbindningen är utvecklad.
Min text är väl sammanhängande. Textbindningen är väl utvecklad.
Språk och stil
Tempus
Mitt val av tempus fungerar till största del.
Mitt val tempus är i huvudsak korrekt
Mitt val av tempus är korrekt.
Språk och stil
Ordval
Mitt ordval är enkelt.
Mitt ordval är passande och varierat.
Mitt ordval är träffande, varierat och specifikt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt och varierad.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler 1
Skiljetecken, styckeindelning.
Jag har ett relativt gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Jag har ett gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Jag har ett gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Skrivregler 2
Stavning Stor och liten bokstav
Min text innehåller vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Min text innehåller få stavfel.
Min text innehåller ytterst få stavfel.
Skrivregler 3
Dialog (klickas då texten innehåller dialoger)
Jag använder mig av dialogmarkörer på ett relativt fungerande sätt. Min dialog är begriplig.
Jag använder mig av dialogmarkörer på ett fungerande sätt. Min dialog är begriplig och relativt utvecklad.
Jag använder mig av dialogmarkörer på ett fungerande sätt. Min dialog är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: