Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text Svenska 1

Skapad 2021-02-10 09:42 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
X
>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
Innehåll och argumentation
Eleven når inte upp till kursplanens lägsta kunskapskrav
Du för fram dina åsikter i en fråga. Du har en tes som du argumenterar för.
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Du för fram dina åsikter på ett utförligt sätt. Du har en fungerande tes som du argumenterar för på ett bra och utförligt sätt. Din argumentation är konsekvent vilket innebär att du håller dig till din tes på ett bra sätt
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Du för fram dina åsikter på ett nyanserat sätt. Du har en fungerande tes och en nyanserad och övertygande argumentation för denna. Dett innebär att din argumentation är utifrån flera olika perspektiv och att du lyckas bemöta motargument på ett effektivt sätt
Disposition
Eleven når inte upp till kursplanens lägsta kunskapskrav
Texten är sammanhängande och begriplig. Det finns styckeindelning
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Texten är sammanhängande och begriplig. Dispositionen är tydligt urskiljbar, dvs att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är indelad i stycken på ett fungerande sätt.
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Texten är sammanhängande och begriplig. Dispositionen är tydligt urskiljbar, dvs att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är indelad i stycken på ett korrekt och bra sätt. Texten är väldisponerad, dvs. att textens olika delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar och textbindning fungerar på ett bra sätt.
Språk
Eleven når inte upp till kursplanens lägsta kunskapskrav
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak kan följa regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion.
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak kan följa regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och delvis välformulerat, dvs, att du varierar till exempel ordval och meningslängd på ett kreativt och medvetet sätt i delar av din text.
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak kan följa regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs, att du varierar till exempel ordval och meningslängd och du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Källor
Eleven når inte upp till kursplanens lägsta kunskapskrav
Du använder dig av minst en källa som är möjlig att hitta med hjälp av den information som du anger
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Du använder dig av källor på ett bra och mestadels korrekt sätt. Du skriver med referatmarkörer löpande i texten. I övrigt följer du i stort sett den instruktion som finns i din lärobok angående källor.
Du har klarat den lägre nivån och är på god väg till att nå den högre
Du använder dig av källor på ett bra och helt korrekt sätt. Du skriver med referatmarkörer löpande i texten och varierar dessa på ett smidigt sätt. Du är också helt oberoende av dina källor då du refererar. I övrigt följer du i stort sett den instruktion som finns i din lärobok angående källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: