Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen Mert

Skapad 2021-02-10 12:30 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Matris kopplat till temat Kroppen och våra sinnen.
Grundskola 5 Biologi Fysik

Nu ska vi arbeta med området Kroppen och våra sinnen. När vi har arbetat klart med detta område ska du:
- känna till var flera av våra organ sitter och vad de har för funktion i kroppen. Exempelvis hjärtat, lungorna, luftrören, njurarna, hjärtat, matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen - kunna förklara vad som händer i kroppen när vi rör på oss och ge exempel på detta.
- kunna förklara vad som händer i kroppen när vi äter från början till slut och varför vi behöver äta.
- veta mer om hjärtat, blodet och andningen och hur dessa hänger ihop.
- kunna svara på frågor om hälsa och sjukdom.
- veta mer om musklerna och skelettet.
- känna till våra fem sinnen och veta något om hur dessa fungerar.
- kunna förklara ljud och ljus på ett enkelt sätt.
- kunna förklara varför det är viktigt att sova och sömnens olika delar.

Du kan kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, människokroppen och våra olika sinnen.

Detta kommer inte att bedömas under temat genom specifika bedömningstillfällen utan mer genom diskussioner och samtal under lektionerna.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper - steg 1
Mer än godtagbara kunskaper - steg 2
Mer än godtagbara kunskaper - steg 3
Samtalet - muntligt
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor på ett sätt som delvis för diskussionerna framåt.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Du kan föra resonemang om frågor som rör hälsa, sjukdom, kroppens reningsverk och försvar, sömn och relatera till några samband i människokroppen.

- beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen eller hur hjärnan och nervsystemet fungerar.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper - steg 1
Mer än godtagbara kunskaper - steg 2
Mer än godtagbara kunskaper - steg 3

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - organets namn. - beskriva hur organet ser ut/sätt ut organets olika delar. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper - steg 1
Mer än godtagbara kunskaper - steg 2
Mer än godtagbara kunskaper - steg 3
Kunskaper
Placering
Du har inte grundläggande kunskaper om människans organsystem. Du behöver hjälp för att sätta ut några organ som finns i kroppen.
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem. Du kan sätta ut minst 6 organ på rätt ställe.
Har goda kunskaper om människan organsystem. Du kan sätta ut minst 9 organ på rätt ställe.
Har mycket goda kunskaper om människan organsystem. Du kan sätta ut minst 12 organ på rätt ställe.
Kunskaper
Funktion
Du behöver hjälp för att beskriva något organ. Du känner inte till vad det har för funktion.
Du kan beskriva något organ och förklara på ett enkelt sätt vad det har för funktion.
Du kan beskriva några organ och förklara på ett utvecklat sätt vad de har för funktion.
Du kan beskriva några organ och förklara på ett väl utvecklat sätt vad de har för funktion.
Samverkan
Du behöver stöd för att delvis beskriva hur matspjälkningen går till. Du använder mest dina egna ord. Du saknar flera delar i matspjälkningssystemet.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur matspjälkningen går till. Du ger exempel på någon samverkan mellan organen. Du använder en del ord och begrepp som är naturvetenskapliga. Du saknar någon del i matspjälkningssystemet.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur matspjälkningen går till. Du förklarar hur några organ samverkar i matspjälkningen. Du saknar eventuellt någon del i matspjälkningssytemet. Du använder flera ord och begrepp som är naturvetenskapliga.
Du kan beskriva på ett väl utvecklat sätt hur matspjälkningen går till. Du förklarar och beskriver hur några organ samverkar i matspjälkningen. Du använder många ord och begrepp som är naturvetenskapliga.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring våra sinnen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - våra fem sinnen. - koppla ihop sinnen med rätt organ i kroppen. - ge exempel på hur något av våra sinnen fungerar. - förklara hur hjärnan och nervsystemet fungerar. - veta varför sömn är så viktigt för oss.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper - steg 1
Mer än godtagbara kunskaper - steg 2
Mer än godtagbara kunskaper - steg 3
Kunskaper
Du har inte grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan. Du behöver hjälp för att koppla ihop ett sinne med rätt organ i kroppen.
Du har grundläggande kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan koppla ihop något sinne med rätt organ i kroppen.
Du har goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan koppla ihop många sinnen med rätt organ i kroppen.
Du har mycket goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan koppla ihop alla sinnen med rätt organ i kroppen.
Du behöver stöd för att på ett enkelt sätt förklara hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Sömn och hälsa
Du kan inte förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt. Du använder mest dina egna ord.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt. Du använder en del expertord när du förklarar. Du ser något samband mellan hälsa och sömn.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara varför det är viktigt för människan att äta bra och sova ordentligt. Du använder flera expertord när du förklarar. Du ser flera samband mellan hälsa, sömn och kanske även sjukdom.

Ljud och ljus

Du ska kunna förklara något om ljud och ljus och hur dessa uppfattas av örat och ögat.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper - steg 1
Mer än godtagbara kunskaper - steg 2
Mer än godtagbara kunskaper - steg 3
Ljud
Du behöver stöd för att kunna förklara hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Ljus
Du behöver hjälp för att kunna förklara något om ljusets utbredning från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas och hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett enkelt sätt förklara något om ljusets utbredning från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas och hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara något om ljusets utbredning från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas och hur ljus uppfattas av ögat.
Du kan på ett väl utveckla sätt förklara något om ljusets utbredning från vanliga ljuskällor, hur skuggor formas och hur ljus uppfattas av ögat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: