Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KLASSISKA KLASSIKER - Lärandematris

Skapad 2021-02-10 17:13 i Läroverket Hudiksvall
Det här är en lärandematris till arbetsområdet "Klassiska klassiker". Den är kopplad till tre uppgifter: * Spela ett klassiskt stycke * Kamratrespons * Vem där?
Grundskola 8 Musik

Den här lärandematrisen är kopplad till de tre uppgifterna:

  • Spela ett klassiskt stycke
  • Kamratrespons
  • Vem där?

Den är tänkt som en hjälp för dig att se i förväg vad som förväntas på de olika kunskapsnivåerna. Förhoppningsvis kan du då lättare nå dit du vill.

UPPGIFT: SPELA ETT KLASSISKT STYCKE

Din uppgift är att spela en enkel melodi på gitarr eller piano (keyboard).

SJUNGA OCH SPELA
SPELA OCH ACKOMPANJERA
Med vilken tajming och flyt eleven spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor.
Jag kan spela en klassisk melodi med rätt toner och rätt rytm.
Jag kan spela en klassisk melodi med rätt toner och i samma puls tillsammans med andra. Jag kan spela i 1 minut.
Jag kan spela en klassisk melodi med rätt toner och i samma puls tillsammans med andra. Jag kan spela en basstämma till melodin. Mitt spel håller “konsertklass”.
ANPASSA OCH UPPMÄRKSAMMA
Hur väl eleven anpassar sin stämma till helheten genom att lyssna och i vilken grad eleven uppmärksammar det som sker i musicerandet.
Jag är koncentrerad på mitt eget spel när jag spelar med andra - eller jag hör att något låter fel men behöver hjälp att veta vad jag ska göra för att det ska låta rätt.
Jag ändrar mitt spel i tonhöjd, rytm eller uttryck, för att det ska stämma med övrigt/övrigas spel i gruppen
Jag ändrar mitt spel i tonhöjd, rytm och uttryck, för att det musikaliska intrycket för den som lyssnar ska bli en helhet, med gemensamt uttryck. Jag är ett stöd åt andra genom mitt spel.
SJUNGA ELLER SPELA INSTRUMENT
Hur elev sjunger och spelar - dvs hur väl tekniken fungerar och i vilken mån karaktären passar.
Jag kan spela en melodi med hjälp av bokstäver och pianomall eller gitarrmall.
ag kan spela en klassisk melodi. Jag har en teknik som fungerar. Jag spelar melodin med höger hand. Melodin låter likt det klassiska originalet.
Jag kan spela en klassisk melodi.Jag har en väl fungerande teknik och använder båda händerna till spelet. Jag har en fungerande fingersättning.
BEARBETA OCH TOLKA TILL UTTRYCK
I vilken grad eleven kan bearbeta och tolka musiken samt i vilken grad ett personligt uttryck uppnås.
Jag spelar en klassisk melodi.
Jag spelar och härmar uttryck och känsla från ett klassiskt stycke jag lyssnat på
Jag spelar har en egen idé - som jag kan presentera - om vilket personligt musikaliskt uttryck jag vill förmedla.

UPPGIFT: KAMRATRESPONS

Din uppgift är att ge respons på en kamrats spel och/eller ditt eget spel, samt även ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

SKAPA
GE OMDÖMEN OCH FÖRSLAG
Hur utvecklade omdömen elev kan ge om eget och andras musicerande och i vilken grad elev kan bidra eller ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan berätta något som jag tycker är bra i mitt eget eller andras musicerande.
Jag kan ge ett omdöme om mitt eget eller andras musicerande. Jag kan också ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge ett omdöme om mitt eget eller andras musicerande och använder då musiktermer på rätt sätt. Jag kan också ge konkreta förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

UPPGIFT: VEM DÄR?

Din uppgift är att lära känna en kompositör genom att söka fakta. Du ska sedan presentera kompositören och hens musik i en film.

UPPLEVA OCH REFLEKTERA
RESONERA OM FUNKTION OCH BETYDELSE
I vilken grad eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen - samt hur väl underbyggda elevens resonemang är.
Jag har gjort en redovisning om en klassisk kompositör. Jag kan berätta litet om kompositören. Jag kan ge något förslag till hur jag tror det var att leva på den tiden.
Jag kan dessutom berätta om kompositörens liv. Hur jag tror det var att leva på den tiden samt vilken roll jag tror musiken spelade för kompositören och för olika personer i samhället
Jag kan föra ett resonemang som bygger på fakta där jag beskriver hur det var att leva på den tiden. Jag kan också föra ett resonemang som bygger på fakta där jag beskriver vilken roll musiken spelade i samhället och för kompositören
MUSIKALISKA KARAKTÄRSDRAG
I vilken utsträckning eleven kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
I min redovisning har jag ett lyssningsexempel på kompositörens musik. Jag kan berätta vilken epok kompositören hör till. Jag kan namnge de olika epokerna.
Jag kan dessutom berätta vad som kännetecknar musiken från flera av de olika epokerna. Jag kan höra musik från några epoker och bestämma vilken epok de hör till
Jag kan med säkerhet berätta vad som kännetecknar musiken i de olika epokerna. Jag kan jämföra musiken från de olika epokerna och visa på skillnader genom lyssningsexempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: