👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Du och Jag - podcast

Skapad 2021-02-10 18:39 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Biologi

Här bedöms dina kunskaper i uppgiften "spela in en podcast".

Insats krävs
E
C
A
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Du kan använda kunskaper du lärt dig på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda kunskaper du lärt dig på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda kunskaper du lärt dig på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.