Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, nivå A, Nya språket lyfter Optimisten

Skapad 2021-02-11 05:53 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Avkoda och förståelse
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Nivå A läsa och skriva Det innebär att eleven:
• tar initiativ till läsning och skrivning • läser på egen hand meningar i enkla, bekanta och elevnära texter • kommenterar och återger någon för eleven viktig del av textinnehållet på ett enkelt sätt • sv: för enkla resonemang om framträdande innehåll i texter eleven lyssnat till och relaterar det till egna erfarenheter // sva: för utifrån egna referensramar enkla resonemang om framträdande innehåll i texter eleven lyssnat till och relaterar det till egna erfarenheter • tar hjälp av t.ex. bilder, sina förkunskaper och/eller slutsatser dragna tillsammans eller på egen hand för att förstå det lästa • utreder oklarheter och gör förutsägelser med stöd av läraren • uppmärksammar med stöd av bilder eller frågor när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv • urskiljer ord i meningar • använder både logografisk helordsläsning och enkel ljudning • namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter

Läsa A1

Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag lyssnar aktivt när någon läser och kommenterar eller ställer frågor.
Jag deltar i samtal om innehållet i böcker och bilder.
Jag känner igen mitt namn och några fler vanliga ordbilder.

Läsa A2

Eleven deltar i textsamtal och läser ord som helheter (logografisk läsning) Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del o
Jag läser korta ord när läraren hjälper mig.
Jag ser på egen hand i böcker och andra texter och samtalar om det jag sett.
Jag läser ord utan att ljuda och och känner bland igen om ett ljud finns först eller sist i ordet.

Läsa A3

Eleven bidrar med egna erfarenheter i textsamtalen och börjar använda ljudning i det egna läsandet Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv
Jag läser själv ord och tillsammans med läraren meningar. Jag tränar på att läsa om, när jag inte förstår det jag läst.
Jag berättar om egna händelser som jag kommer att tänka på när jag hör andra läsa olika texter.
Jag kan många bokstäver och vet hur de låter och jag har börjat ljuda ihop ord.

Läsa A4

Eleven förstår det lästa och har knäckt läskoden Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig
Jag läser på egen hand ord och korta meningar. Jag kan berätta om det viktigaste i texten.
Jag kan förstå vad författaren menar, även om inte allt står i texten.
Jag kan urskilja ord i meningar.

Läsa A5

Eleven för enkla resonemang om textinnehållet och läser själv kortare elevnära texter Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter
Jag läser på egen hand kortare texter och resonerar om det jag läst. Jag berättar om tankar jag får från innehållet. Jag kan med lärarens hjälp förutsäga vad texten ska handla om.
När jag inte förstår det jag läser, kan jag ta hjälp av bilder eller prövar att läsa om, och rättar mig själv
Jag kan i stort sett alla bokstäver. Jag läser både helord och ljudar ihop ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: