Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva berättande text: novell

Skapad 2021-02-11 09:00 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska

Bedömningsmall till novell ht. åk. 9

E
C
A
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och begriplig och strukturen är urskiljbar, t. ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är i sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar in i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: