Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB English Writing

Skapad 2021-02-11 09:41 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Engelska
F
E
C
A
Ordförråd
Enkelt men förståeligt.
Ganska varierat.
Varierat, flera ord som låter avancerade.
Grammatik
Det går att förstå vad som sägs även om det finns en hel del fel i verb och skrivregler.
Verbböjningarna går att förstå även om de inte är helt korrekta och de stör inte texten. Du använder skrivreglerna ganska bra.
Verben och skrivreglerna används i stort sett korrekt, flera tempus används korrekt.
Språk - flyt
Det finns ett visst flyt även om det märks att det fattas ord och uttryck.
Det flyter på bra även om det ibland blir lite hackigt. Meningarna är långa och hänger ihop.
Väldigt bra flyt och det ser säkert ut. Du använder bindeord för att binda ihop kortare meningar och göra dem fylligare.
Språk - engelsk ton och ordföljd
Det går att förstå engelskan även om man får anstränga sig lite.
Det är lätt att förstå engelskan även om det blir lite inslag av andra språk och annan ordföljd.
Det är lätt att förstå engelskan.
Innehåll - argument och information
Det är lite tunt med argument eller information.
Det är lätt att förstå argument eller information och det du skriver skapar bilder i läsares huvud.
Ämnet som avhandlas är intressant och det kommer fram flera perspektiv och aspekter. Flera åsikter ventileras och det är lätt att skapa bilder kring innehållet.
Syfte och mottagare
Du följer till viss del uppgiftens instruktion även om någon del saknas och du skriver till rätt mottagare.
Du följer till viss del uppgiftens instruktion och skriver till rätt mottagare.
Du följer uppgiftens instruktion och skriver till rätt mottagare.
Struktur
Det finns en vilja att strukturera upp texten även om det inte lyckas genom hela texten.
Strukturen är ganska tydlig och ganska sammanhängande med bland annat styckesindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Strukturen är tydlig och sammanhängande med bland annat styckesindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Risktagande
Det finns en vilja att uttrycka sig så att budskapet går fram.
Det finns en vilja att uttrycka sig med variation och säkerhet och det lyckas ibland.
Du uttrycker dig med stor variation och med säkerhet och prövar dig fram med framgång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: