Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9: Kapitel 5 - Mit 15 (2021)

Skapad 2021-02-11 13:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Resultat av test på kapitel 5 i boken Genau 4.

Hörförståelse

Bedöms enligt kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Die Wettervorhersage/Picknickpläne
Sammanvägd bedömning av hörförståelsen genom två olika uppgifter
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.

Läsförståelse

Bedöms enligt kunskapskraven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Deutsche und Schwedische Jugendliche
Besvara frågor om svenska och tyska ungdomar
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Muntlig produktion

Bedöms enligt kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Keine Chance?
Återberätta innehållet i en text muntligt med hjälp av stödord.
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Muntlig interaktion

Bedöms enligt kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Marco
Besvara intervjufrågor
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Grammatik

Bedöms inte enligt kunskapskraven. Bedömningen nedan är en fingervisning vad man kan eller måste träna mer på. Grammatik förekommer inte som en egen del bland kunskapskraven. Den är dock en viktigt beståndsdel i att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på målspråket. Bedömningen nedan visar vilka delar man redan kan eller behöver träna mer på.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Löst sammansatta verb - vilket prefix passar?
Att välja rätt prefix till det löst sammansatta verbet en mening.
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.
Löst sammansatta verb (presens till perfekt)
Skriva om en mening från presens till perfekt
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.

Ordkunskap

Bedöms inte enligt kunskapskraven. Ord förekommer inte som en egen del bland kunskapskraven. Den är dock en viktigt beståndsdel i att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på målspråket. Bedömningen nedan visar vilka delar man redan kan eller behöver träna mer på.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Glosor
Ett urval av glosorna till kap 6a, 6b och 6c
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: